zoeken
actie

Kinderzorg Ziekenhuizen

Groot tekort

In de gezondheidszorg in Oost-Europa zijn veel schrijnende en uitzichtloze situaties. Ziekenhuizen verkeren in erbarmelijke staat, apparatuur is oud en versleten. Er is een groot te kort aan middelen om goede zorg te kunnen bieden. De hygiënische omstandigheden zijn slecht. Er is een tekort aan voeding, medicijnen en kleding.

Liefde en aandacht

Children’s Relief zet zich in voor kinderen die door gezondheidsproblemen en/of door sociale problemen in de thuissituatie in een ziekenhuis terecht zijn gekomen. Er is weinig persoonlijke zorg en aandacht voor deze kinderen op de afdeling. Samen met het ziekenhuispersoneel proberen wij de situatie voor deze kinderen te verbeteren.

Vacature

Wil jij in het ziekenhuis van Beregowo of Vinogradiv meewerken om de baby’s op deze afdeling te verzorgen en liefde en aandacht te geven? Kijk hier voor meer informatie.

Femke