zoeken
actie

Steunende bedrijven en organisaties

Hartelijk dank

Veel bedrijven en organisaties dragen ons een warm hart toe. Liever gezegd: zij hebben hun hart geopend voor de kinderen in Oost-Europa. Wij zijn deze bedrijven en organisaties erg dankbaar. Want mede dankzij hen kunnen wij ons werk voortzetten. Dankzij hen hebben kinderen die eerder onder erbarmelijke omstandigheden leefden, nu betere kansen in de maatschappij.

Gratis adverteren op onze website

Als u met uw bedrijf of organisatie ons werk wilt ondersteunen, kunt u gratis adverteren op onze website. U krijgt een plaatsje op de galerij. Uw logo wordt met een link naar uw website opgenomen. Uiteraard komen wij ook graag op uw website te staan indien u dit wenst.

Hier vindt u de logo’s van steunende bedrijven en organisaties die erin hebben toegestemd om hun steun aan Children’s Relief te laten zien.