zoeken
actie

Nalatenschap

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament. Daarin geeft u precies aan welk bedrag, welke goederen of rechten u bij uw overlijden wilt schenken aan een persoon of organisatie. De ontvanger van het legaat heeft geen verdere betrokkenheid bij de rest van de nalatenschap zoals schulden of andere verplichtingen. Children’s Relief is vrijgesteld van successierechten. Dit geldt voor alle organisaties die als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aangemerkt.

Voorbeeldtekst

Wanneer u onze stichting een legaat wilt toekennen, kunt u in het testament de volgende tekst laten opnemen:

“Ik legateer vrij van rechten aan de stichting Children’s Relief (KvK Rotterdam: 24416473) een bedrag van € ___  om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden.”

Ook wanneer je u een testament hebt, kunt u via de notaris daarin alsnog een legaat laten opnemen.

Erfstelling

Ook door erfstelling (erfgenaam maken) kan een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan een organisatie worden vermaakt. In dat geval staat niet van tevoren vast hoe groot het te ontvangen bedrag zal zijn.

Als u de Stichting Children’s Relief in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor (een deel van) uw erfenis.

Onze stichting is bij de Kamer van Koophandel als volgt geregistreerd: Stichting Children’s Relief, Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek.

Voor overleg of nadere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor, telefoon 0180 – 521 966 of per e-mail info@childrensrelief.nl