zoeken
actie

Schenken met (extra) belastingvoordeel

Schenkingen zijn belastingaftrekbaar. Children’s Relief  is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Nederlandse overheid stimuleert giften aan ANBI’s door middel van een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dit kan u als bedrijf of particulier een belastingvoordeel opleveren. Om te profiteren van dit voordeel is het belangrijk dat u met schriftelijke bewijsstukken uw giften aan Children’s Relief aantoont. Als u in natura schenkt of contant dan geldt onze ontvangstkwitantie als aftrekbaar giftbewijs! Wel gelden er speciale regels voor die schenkingen.

Stichting Children’s Relief is nauw verbonden met OostEuropa Zending en daardoor vooral een geloofszending. Het werk wordt gedaan dankzij giften van donateurs. Children’s Relief ontvangt geen subsidies van overheid. Minimaal 80% van al het werk wordt verricht door vrijwilligers.

Het zogenaamde schenken d.m.v. lijfrente (een vast bedrag voor 5 of meer jaar achtereen) is altijd volledig gerekend als extra aftrekbaar bedrag van uw inkomsten. Echter is de administratieve toepassing zeer vereenvoudigd doordat u per 1-1-2014 geen notaris meer nodig hebt om de periodieke schenkingsovereenkomst vast te leggen. Hier volgen de stappen:

  1. Download het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift In Geld of vraag het aan bij Stg. Children’s Relief
  2. U vult de formulieren in 2-voud in en stuurt ze met uw ondertekening op naar Children’s Relief, Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek
  3. U ontvangt uw exemplaar getekend door Stg. Children’s Relief terug en wel voorzien van een administratief uniek kenmerk (nummer) dat Stg. Children’s Relief geeft.

Dit laatste document bewaart u bij uw belastingaangiftendossier en toont u op verzoek aan de belastinginspecteur.