zoeken
actie

Vrijwilligerswerk in het buitenland

In dienst van kinderen in nood

Wij zoeken vrijwilligers die hun opleiding en ervaring in dienst willen stellen van kinderen in nood in Oost-Europa. Je kunt solliciteren op een vacature of een oriënterend gesprek aanvragen. Wij kunnen ook bemiddelen bij inzet in een partnerorganisatie. Wanneer je zelf iets nieuws wilt opzetten en met ons wilt samenwerken, kun je ook contact opnemen. Wij hebben contacten in veel Oost-Europese landen.

Voorbereiding

Wanneer je aangenomen wordt, start het voorbereidingstraject. Wij organiseren de cursus Oriëntatie op Zending, waarin wij aandacht besteden aan verschillende aspecten van werken in de zending. Wij zorgen verder voor een inhoudelijke voorbereiding op jouw taak. Ook helpen we je bij het oprichten en begeleiden van een thuisfrontcommissie die jou ondersteunt. Eens in de twee jaar organiseren wij een internationale conferentie om de zendelingen toe te rusten.

Saline

“Wat ongeveer zeven jaar geleden met een brandend verlangen begon, bleek later ook Gods plan te zijn voor mijn leven. Liefde voor kinderen had ik altijd al. Ik heb mij gerealiseerd, dat naast de christelijke opvoeding van mijn ouders ook de jaren van zondagsschool, (jeugd)bijbelstudies en bijbelschool van wezenlijk belang zijn geweest voor waar ik nu mag staan. Alles wat ik in de loop der jaren heb meegekregen, mag ik nu gebruiken in het kinderwerk in de zending in Roemenië.”