zoeken
actie

Programma

Visie

Matthëus 28:19:20

“Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.” 

Children’s Relief wil mensen toerusten in deze zendingsopdracht die de Here Jezus ons gegeven heeft.

Doelstelling

 • voorbereiden van de deelnemer op een actieve inzet in het zendingsveld;
 • mogelijkheid bieden aan deelnemers tot oriëntatie op taak in zending in Nederland of buitenland;
 • motiveren van deelnemers tot betrokkenheid bij zending.

Doel

 • De cursist leert hoe hij een persoonlijke relatie met God kan onderhouden.
 • De cursist leert hoe hij zijn plaats in Gods Koninkrijk kan ontdekken en ontwikkelen.
 • De cursist leert hoe hij God kan dienen in Nederland en in een andere cultuur.
 • De cursus leert de cursist wat Children’s Relief is en welke mogelijkheden deze organisatie biedt voor inzet op het zendingsveld.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor mensen die willen groeien in geloof, zich willen oriënteren op de zending en/of enig interesse hebben om (via Children’s Relief) op het zendingsveld te gaan werken.

Inhoud

Het programma is verdeeld in vijf onderdelen:

 • Zending en Gods plan met jouw leven; Wat is zending? Algemene en persoonlijke roeping
 • Wandelen in je bestemming; Vaderhart van God, gaven en talenten
 • Zijn zoals Jezus; Dienen, gebed en geestelijke strijd
 • God dienen in een andere cultuur; Intercultureel werken en stress, thuisfront
 • In beweging komen

Opzet

 • De cursus is praktijkgericht en gebouwd op het fundament van Gods Woord.
 • De cursus is kleinschalig en biedt een vertrouwde omgeving om meer te groeien in je relatie met God en met anderen.
 • Aansluitend is er de mogelijkheid tot deelname aan een zendingsreis.

Plaats, tijd en kosten

Plaats: op het zendingskantoor van de OostEuropa Zending, Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek.
Data: nader te bepalen
Kosten: € 40,- incl. cursusmateriaal, koffie/thee en lunch

Het aanmeldingsformulier voor deze cursus kunt u aanvragen via info@childrensrelief.nl of vraag vrijblijvend informatie aan via het contactformulier.