zoeken
actie

Kernwaarden

Children’s Relief heeft een aantal kernwaarden. Zij vormen de rode draad door al onze activiteiten en projecten.

Christelijk

God staat centraal in ons persoonlijk leven en werk. We willen gehoor geven aan de zendingsopdracht die God ons heeft gegeven: “Ga dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen.” Wij willen anderen motiveren en toerusten om hierin mee te werken.

Bewogen

Als antwoord op Gods liefde voor deze wereld willen we Jezus volgen door zorg te dragen voor kwetsbare kinderen die in armoede opgroeien. We willen opkomen voor kinderen die onderdrukt worden. Wij willen hun stem laten horen.

Praktisch

We richten ons op kwetsbare kinderen en hun omgeving. Ieder kind is kostbaar en waardevol in de ogen van God. We zetten ons in, zodat ieder kind kansen krijgt om zich te ontplooien. We laten in onze projecten op een praktische manier de liefde van God zien.

Samenwerken

We bundelen graag onze krachten met die van anderen. Children’s Relief werkt samen met kerken, lokale partners en iedereen die met ons voor hetzelfde doel wil gaan. Daarbij respecteren wij ieder met zijn eigen unieke achtergrond en cultuur.

Persoonlijk

Wij kunnen dit werk niet zonder u en jou. Samen kunnen wij verandering brengen in de levens van kinderen. De persoonlijke band met onze zendingsvrienden vinden wij heel belangrijk. Kom gerust eens langs op ons kantoor. De koffie staat klaar.