zoeken
actie

Wat doen wij?

Wij en zij

Je vindt het vaak zó gewoon, dat je er niet meer bij stilstaat. Je kinderen groeien op in een veilige omgeving. In een stabiel gezin. Zij gaan naar school. Zij kunnen zich ontplooien tot volwassenen met een eigen plek in de maatschappij. Daar is niets vreemds aan…

Maar de situatie in Oost-Europa is wel even anders. Daar vaak geen stabiele gezinnen. Geen veilige opvoedsituatie. Een opleiding is niet vanzelfsprekend. Veel kinderen bevinden zich in achterstandssituaties.

Ontwikkelen en begeleiden

Voor hen zet Children’s Relief zich in. Voor hen starten wij projecten die hun ontwikkeling stimuleren. Wij willen hen begeleiden naar een plek in de maatschappij waar zij zelfstandig kunnen functioneren. Om dat te kunnen bereiken, hebben wij mensen nodig die hart hebben voor deze kinderen. Wij mobiliseren en motiveren deze mensen – veelal vrijwilligers – om zich voor korte of langere tijd in te zetten voor de achterstandskinderen in Oost-Europa.