zoeken
actie

Werkwijze

Velerlei inzet

Wij ontplooien de volgende activiteiten:

 • het opzetten en ondersteunen van projecten die passen binnen onze doelstelling;
 • de best mogelijk hulp bieden aan kinderen, waarbij wij samenwerkingsverbanden aangaan met lokale partners;
 • het werven, ondersteunen en begeleiden van hulpverleners en zendelingen die gaan werken in een van onze projecten of projecten van partnerorganisaties;
 • het organiseren van werkvakanties, die onze projecten of de samenwerkingsprojecten ondersteunen;
 • het oprichten van werkgroepen voor de projecten. Deze bestaan uit deskundigen op pedagogisch gebied, die zorg dragen voor een goede inhoudelijke ontwikkeling van de projecten. Andere werkgroepen richten zich specifiek op de financiële ondersteuning van projecten.

Speerpunten

De speerpunten in ons werk zijn:

 • pleegzorg, adoptie en gezinsbegeleiding
  Wij bevorderen met onze activiteiten, dat kinderen kunnen opgroeien in een gezonde gezinssituatie.
 • onderwijs en training
  Wij vergroten de kansen van kinderen op succesvolle deelname aan onderwijs.
 • opvang
  Wanneer dat nodig is, bieden wij kinderen (tijdelijk) een veilige plek.
 • evangelisatie
  Wij maken kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd op een gepaste wijze bekend met het Evangelie.