zoeken
actie

Kansarme gezinnen

Uitzichtloos

In veel Oost-Europese landen heeft de Roma-bevolking het zwaar te verduren. Ze leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Ze zijn de armsten van de armen. Sommige van hen leven op een vuilnisbelt, vele gezinnen leven in Roma-kampen, anderen in een dorpje of een gettoflat. Er zijn veel vooroordelen jegens de Roma. waardoor het voor hen erg moeilijk is om werk te vinden. Ze hebben weinig hoop voor de toekomst. Het is voor hen erg moeilijk om uit deze neerwaartse spiraal van armoede te komen.

Onderwijs en voorlichting

Goed onderwijs is de enige manier om uit deze uitzichtloze situatie te komen. Scholing staat daarom in onze projecten centraal. Kinderen en tieners krijgen zo betere kansen in de maatschappij dan hun ongeschoolde ouders. Wij zetten ons tevens in voor voorlichting en begeleiding van de gezinnen. Zo kunnen zij hun kinderen beter ondersteunen.