zoeken
actie

ANBI

1. De naam van de organisatie

STICHTING CHILDREN’S RELIEF
www.childrensrelief.nl

2. Het RSIN of fiscaal nummer

RSIN Fiscaal Nr. ANBI 818109762
KVK 24416473

3. De contactgegevens

Postadres: Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek
Bezoekadres: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
www.childrensrelief.nl
E-mail: info@childrensrelief.nl
Tel.: 0180-521966

4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders

Mw. M. Burzo voorzitter
Dhr. R. Jani vice-voorzitter
Dhr. M.J. van der Weide secretaris/penningmeester

5. Het beleidsplan

Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te streven. Lees meer…

6. Het beloningsbeleid

Er wordt met een minimum aan minimaal beloond personeel gewerkt en gestreefd naar een maximum van vrijwilligers die samen administratie en dossiers beheren. Lees meer…

7. De doelstelling

De Stichting Children’s Relief beoogt vanuit een christelijke motivatie het welzijn te bevorderen van kinderen in de landen van het voormalige zogenoemde Oostblok. Lees meer…

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten

Elke jaar zijn vanuit Nederland via zendingscentra in Oekraïne en Roemenië verschillende projecten ondersteund, zoals verlaten baby’s en straatkinderen, onderwijs gegeven aan of kinderopvang geregeld voor kinderen uit zeer arme gezinnen. Verslagen

9. Financiële verantwoording

Lees meer

10. Standaardformulieren Publicatieplicht ANBI

Publicatieplicht 2023 Standaard form ANBI Stichting Children’s Relief – rapportage jaren 2022-2021

Publicatieplicht 2022 Standaard form ANBI Stichting Children’s Relief – rapportage jaren 2021-2020