zoeken
actie

Evangelisatie

Opdracht van God

Children’s Relief wil gehoor geven aan de opdracht van God om op te komen voor kansarme kinderen. In woord en daad willen wij in al onze projecten de liefde van God laten zien. Kinderen zijn kostbaar en waardevol in de ogen van God. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om God te leren kennen.

Grote invloed

Wanneer de kinderen een volgeling van de Here Jezus zijn, zal dit ook een grote invloed hebben op heel het gezin. Hun situatie verandert niet gelijk, maar Hij geeft nieuwe hoop en kracht om door te gaan. Zo worden de kinderen sterker en helpen wij hen de juiste keuzes in hun leven te maken.

We ondersteunen lokale werkers die zich inzetten voor evangelisatie en verkondiging.