zoeken
actie

Het beleidsplan

Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te streven. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke en Bijbelgerichte levenshouding. Stichting Children’s Relief (CHR) is een voormalige afdeling van Stg OostEuropa Zending en sinds 2007 een onafhankelijke ANBI. CHR werkt vooral met vrijwillige veldteams die zich richten op kinderen in tehuizen of ziekenhuizen, in achterstandswijken en dus ook straatkinderen. Soms worden ook bejaarden geholpen. Deze teams kunnen zowel korte of langere termijn actief zijn, meestal reizen ze vanuit een welvarend land, maar in het veld werken ze nauw samen met autochtone zorgverleners. De projecten richten zich vooral op goede scholing, opvoeding, gezondheid, zorg en aandacht. De support komt van particuliere donateurs zowel als van de reisteams zelf. De support wordt geoormerkt met projectnummers waardoor er geen vervreemding kan ontstaan van de bestedingsbedoeling van de giften.

« TerugVOLLEDIG BELEIDSPLAN