zoeken
actie

Huiswerkbegeleiding

Armoede

Veel kinderen in Oost-Europa leven onder erbarmelijke omstandigheden. Ze wonen met velen in een armoedig flatje in de stad of in een krotwoning op het platteland. Hun ouders zijn ongeschoold en hebben geen of slecht betaald werk. Er is geen geld om de kinderen naar school te laten gaan. Grootouders of andere familieleden wonen bij hen in. Zij eten, slapen en leven in dezelfde kamer. Een plek om te spelen of huiswerk te maken is er niet. De kinderen zoeken hun heil op straat. Daar komen ze in contact met straatkinderen. De stap naar een leven op straat is niet ver weg…

Goed onderwijs

Goed onderwijs is voor kansarme kinderen de enige mogelijkheid om uit de spiraal van armoede te komen. Children’s Relief zet zich hiervoor in met veel aandacht voor het individuele kind. Jonge kinderen geven wij de kans om te spelen en te leren, aan oudere kinderen bieden wij huiswerkbegeleiding. Tieners en jongeren krijgen de kans om stage te lopen en een studie te volgen, die bij hen past.

Huiswerkbegeleiding

In de loop der jaren zien we de problematiek verschuiven van de ouders naar de kinderen. Sociaal Centrum Casa Lumina wil licht brengen in het leven van de kinderen. Het is ons verlangen, dat de kinderen een betere toekomst zullen hebben dan hun ouders. Daarom hebben wij een programma voor huiswerkbegeleiding opgezet in Casa Lumina.

Stimuleren om te leren

De ouders van deze kinderen zijn vaak ongeschoold. Zij kunnen hun kinderen niet helpen bij het huiswerk, dat de jongens en meisjes al vanaf de eerste klas van de basisschool krijgen. Daarom begeleiden wij hen in Casa Lumina bij het maken en leren van hun huiswerk. Zo kunnen zij de lesstof beter volgen. Hebben zij straks betere kansen op een goede baan of vervolgopleiding. Wij stimuleren hen om te leren. Begeleiden hen totdat zij klaar zijn om de maatschappij in te gaan. De kinderen ontvangen in Casa Lumina ook een maaltijd.

Madona

‘Ik ben erg dankbaar voor de huiswerkbegeleiding. Mijn ouders kunnen mij niet helpen. Mijn moeder is nooit op school geweest. Mijn vader heeft alleen de basisschool doorlopen. Ik krijg hulp met wiskunde en talen. Ook kan ik in Casa Lumina informatieve boeken gebruiken en informatie op internet opzoeken. Hierdoor kan ik hogere cijfers halen. Zo heb ik in de toekomst een betere kans op een goede baan en kan ik mijn familie ondersteunen.’