zoeken
actie

Moeder-en-kind huis ‘Elim’

Een volgende stap in de zorg voor verlaten baby’s in de ziekenhuizen van Beregowo en Vinogradiv.

Hoe het begon

In 1997 zijn we begonnen met een zorgproject voor verlaten baby’s in de ziekenhuizen van Beregowo en omgeving. In de beginjaren was 80% van onze kinderen officieel afgestaan door hun moeder en 20% van de kinderen mocht rond hun eerste verjaardag naar huis. In de afgelopen 12 jaar hebben we dit beeld langzaam zien verschuiven waardoor de verhouding momenteel precies andersom ligt. Een langzame verbetering van de financiële situatie in de gezinnen geeft de ouders een beter perspectief om zelf voor hun kindje te willen zorgen. Een nieuwe wet voor de  kinderbijslag heeft er zeker ook toe bijgedragen dat er minder vaak kinderen afgestaan worden voor adoptie. Het totaal aantal kinderen op de afdeling is echter nog steeds even hoog. De huidige kredietcrisis brengt de zorg weer duidelijk in gevaar.

Sociaal zwak

Bijna alle kinderen op de afdeling komen uit sociaal zwakke gezinnen. Gezinnen die in een neerwaartse spiraal terecht gekomen zijn en door de veelheid van problemen nauwelijks nog een uitweg zien. Zij hebben nagenoeg geen hoop op een betere toekomst. Omdat de arts de overlevingskans van de baby in de thuissituatie te klein acht, krijgt moeder na de geboorte haar kindje niet mee naar huis. De arts besluit dan dat het kindje een jaar in het ziekenhuis moet blijven. Vervolgens is er bijna het hele jaar geen fysiek contact mogelijk tussen moeder en kind. Als het kindje na een jaar thuis komt is er geen enkele vorm van hechting of emotionele band ontwikkeld. Een proces dat juist in het eerste levensjaar zo bepalend is voor de hele sociaal-emotionele toekomst van het kind. In veel gevallen worden de kinderen thuis gebracht zonder dat de ouders op de hoogte zijn. Ze worden ermee overrompeld en zijn niet voorbereid om hun kindje te ontvangen. Als ons gevraagd werd om een kindje weg te brengen, troffen we vaak een schrijnende thuissituatie aan. Grote armoede, nauwelijks basisvoorzieningen in huis, afgesloten van gas, water en elektra, werkeloosheid en alcoholproblemen. Opvoedings-, relatie- en gezondheidsproblemen bleven dan ook niet uit. Het brak vaak ons hart een kindje in deze omstandigheden te moeten achterlaten. Door de zorg van lange-termijnwerkers in het ziekenhuis was het kindje helemaal opgebloeid  en ontwikkeld tot een gezellige peuter. Wat zou er nu van dit kindje terechtkomen?

Verbeteren thuissituatie

Zo is het verlangen ontstaan om een nieuw project te ontwikkelen dat aansluit op de zorg voor het kind tijdens de ziekenhuisperiode. Om de bereikte resultaten vast te kunnen houden in de thuissituatie en zo de kansen van de kinderen en het gezin te helpen vergroten. Het is ons verlangen om moeder en kind weer bij elkaar te brengen tijdens de ziekenhuisperiode. Intussen willen we helpen de thuissituatie te verbeteren zodat het kindje thuis goed ontvangen kan worden. Daarnaast hopen we het gezin verder te kunnen begeleiden met opvoedingsondersteuning en handelingsplannen om het gezin maatschappelijk weer op de rails te helpen. De uitzichtloosheid van hun situatie leidt vaak tot wanhoop. Hoop echter doet leven; een lichtpuntje op weg naar een mogelijk nieuw leven geeft nieuwe kracht en bereidheid. Hoop motiveert! We willen graag dat lichtpuntje voor hen zijn. Hiertoe hebben we het afgelopen jaar een werkgroep gevormd om het nieuwe project goed voor te bereiden. We hebben een visie ontwikkeld, een doelgroep beschreven en een projectplan opgesteld. Een methodiekbeschrijving is in ontwikkeling. Renate Mens heeft zich het afgelopen jaar voorbereid op deze taak en is inmiddels in Beregowo aangekomen om dit project het komende jaar op de rails te zetten. De werkgroep zal Renate vanuit Nederland verder begeleiden, ondersteunen en bemoedigen. Samen willen we hierin navolgers van Christus zijn, als hoeders over de allerzwaksten die niemand meer ziet zitten. Ook deze mensen zijn waardevol en onze betrokkenheid waard:

“Omdat zij kostbaar zijn in Gods ogen en hooggeschat en Hij hen liefheeft” Jesaja 43: 4

(door Gudrun Bijttebier)

U kunt uw gift overmaken op:
NL93INGB0000003584
t.n.v. St Children’s Relief
o.v.v. ‘21519 Elim’

Foto Gudrun