zoeken
actie

Kleuterschool Slobozia

Kleuterschool erg belangrijk

Het dorpje Slobozia ligt in het noordoosten van Roemenië. Hier heeft Children’s Relief een christelijke kleuterschool geopend. Deze richt zich vooral op de Roma-kinderen. Zij leven in kleine, vuile en vochtige woningen onder slechte hygiënische omstandigheden.

De meeste kinderen op deze school hebben een ontwikkelingsachterstand. De kleuterschool is voor hen erg belangrijk. Zij leren de basisvaardigheden die zij nodig hebben op de basisschool. Onderwijzeres Lăcrămioară besteedt veel aandacht aan hygiëne. Tevens leert ze de kinderen zich te uiten in kringgesprekken en door middel van drama.

School als plaats van vrede

De kinderen komen vaak moe en hongerig op school. Zij kunnen zich daardoor niet concentreren. Om dat probleem te verhelpen, krijgen zij iedere dag brood en een beker melk. Voor de Roma-kinderen is het een waar feest…!

Zij vinden het fijn om op school te zijn. Het is een plaats van vrede en rust. Een plaats waar zij liefde ontvangen. Hier kunnen de kinderen even hun moeilijke thuissituatie vergeten. Ook horen en zingen ze iedere dag over Gods liefde.

Juf Lăcrămioară

‘Werken in het onderwijs is de mooiste gift die God mij heeft gegeven. Prachtig om voor het eerst een potlood in het handje van een kleuter te stoppen. Maar ook moeilijk om vervolgens te constateren, dat de handjes van de kinderen te koud zijn om het potlood ook daadwerkelijk vast te houden. Zij hebben in de winter vaak geen warme kleding. Ik vind het pijnlijk om te zien als kinderen honger hebben. Ik moet de les dan eerst stoppen en hun wat te eten geven. Ik heb vele kinderen op school zich zien ontwikkelen.’