zoeken
actie

Sociaal Centrum ‘Casa Lumina’

Straatjongeren worden ouders

Sinds 1996 zet Olga van Lavieren (zie ook: Geschiedenis) zich met een Roemeens team in voor jongeren die op straat leven. Jongeren die veelal opgroeien in een kindertehuis. Zij leven op straat en komen in aanraking met alcohol, diefstal en prostitutie. Zij belanden in de gevangenis of krijgen te maken met verkrachting. Eenmaal volwassen geworden wonen zij met hun kinderen vaak in een huisje zonder goede sanitaire voorzieningen.

Een beter leven

In de loop der jaren zien we de problematiek verschuiven van de ouders naar de kinderen. Sociaal Centrum Casa Lumina wil licht brengen in het leven van de kinderen. Het is ons verlangen, dat de kinderen een betere toekomst zullen hebben dan hun ouders.

Overleven

Sociaal Centrum Casa Lumina organiseert programma’s voor mensen die aan de rand van de samenleving staan. Zij zijn vaak afkomstig uit zigeunerfamilies of opgegroeid in kindertehuizen. Velen hebben op straat geleefd. Hier hebben zij leren overleven. Hier gold het recht van de sterkste.
Zij hebben niet geleerd om verantwoording voor hun eigen leven te dragen. In het kindertehuis hadden zij slechts te volgen. Op straat krijgen zij vervolgens een totaal ander bestaan. Meisjes krijgen te maken met verkrachting en prostitutie. Jongens krijgen te maken met criminaliteit en komen soms in de gevangenis terecht. Er is niemand die naar hun omkijkt. Contact met hun familie hebben zij niet.

Persoonlijke begeleiding

Deze groep heeft veel trauma’s. Zij zijn ongeschoold, komen moeilijk aan werk en behoren tot de allerarmsten. De sociale hulp richt zich op verbetering van hun persoonlijke – en leefomstandigheden. Zij ontvangen praktische hulp in de vorm van voedsel, kleding, scholing en gezondheidszorg. Zij worden begeleid in hun persoonlijke problematiek en krijgen geestelijke bijstand.

Stefan en Nicoleta

Stefan en Nicoleta zijn beiden opgegroeid in een kindertehuis en hebben op straat geleefd. Zij zijn hierdoor erg verwond. In de gevangenis riep Stefan tot God om hulp. Nicoleta kwam radeloos aan bij het Sociaal Centrum. Casa Lumina staat hen en hun kinderen bij in deze zware tijden. Het gezin ontvangt liefde, geborgenheid en herstel van hun trauma’s.